2009-07-07

ΤΟ ΓΡΑΨΑΜΕ. ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥΣ.

Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο στο δήμο Θεσσαλονίκης...

.

Το θέμα των οικονομικών σκανδάλωνστο δήμο Θεσσαλονίκης επαναφέρουν οκτώ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με Ερώτηση στη Βουλή στην οποία καταγγέλουν ότι το θέμα έχει και φορολογικές "τεράστιες διαστάσεις"...
Αναλυτικά η Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσαν προς τον υπουργό Οικονομίας οι Χρ. Αράπογλου, Μ. Μπόλαρης, Μιχ. Καρχιμάκης, Γρ. Νιώτης, Γ. Δριβελέγκας, Θ. Τζάκρη, Γ. Πεταλωτής και Δ. Βαρβαρίγος έχει ως εξής:
"ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ...

Φορολογικό σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων αποκαλύφθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης το οποίο διερευνάται ακόμα από την Οικονομική Επιθεώρηση Θεσσαλονίκης και αφορά στην υπεξαίρεση άγνωστου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του Δήμου, για χρήματα που προορίζονταν για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Στα πλαίσια όμως της έρευνας που διεξήχθη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα κατά την ένορκη διοικητική εξέταση, προέκυψε ότι εκτός της μη απόδοσης παρακρατηθέντων εισφορών-κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, υπήρξαν σοβαρές ατασθαλίες και στα παραστατικά έγγραφα (δικαιολογητικά) που αφορούσαν δηλώσεις απόδοσης παρακρατηθέντων φόρων καθώς και αντίστοιχων διπλοτύπων είσπραξης της Θ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγεται φορολογικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία αυτά (από την Ε.Δ.Ε) είναι:

α. Διπλότυπα είσπραξης της Θ΄ΔΟΥ διαφορετικής υφής και γραμματοσειράς από άλλες αντίστοιχες.

β. Φωτοτυπίες διπλοτύπων είσπραξης, θεωρημένες ως ακριβή αντίγραφα, αντί των πρωτοτύπων.

γ. προσωρινές δηλώσεις που δεν έφεραν την υπογραφή παραλαβής από υπάλληλο της Θ΄ΔΟΥ.