2008-07-14

ΨΩΜΙΑΔΗΣ - ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΤΟΥ καρ-ΑΜΑΝ-λή